Estetik diş yapım teknikleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM TEKNİĞİ

Günümüz diş hekimliği hızlı bir teknolojik ilerleme ile mükemmel sonuçlar almaya başlamıştır. Kliniğimizde bu gelişim süreçlerini yakından takip etmekteyiz. Dş teknisyenlerinin sanatsal becerisi ile birleşen teknoloji Korudent diş kliniği tecrübesi ile birleştiğinde sizleri mutlu ettiği kadar bizlerde mutlu olmaktayız. Cad Cam tekniğinin gelişim süreci hakkında derlediğimiz bilgiler gnel mahiyettedir. Markalar isimler ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle reklam gibi görünmeyeceğini düşünerek hepsine yer verdik bu yazımızda.

CAD-CAM SİSTEMİ Sistem önceden üretilen porselen blokların bilgisayar destekli freze yardımı ile şekillendirilmesi esasına dayanır. Kamera yardımı ile elde edilen veriler bilgisayara yüklenir. Daha sonra tasarımları (CAD) yapılarak üretime (CAM) geçilir. 1985 yılından günü- müze dek Cerec, Cicero, Procera, Celay, Duret, Precident-DCS, Lava, Everest-Kavo, Hint-Els GmbH, Zeno Tech- Wieland, Cercon gibi çok sayıda CAD/CAM sistemleri geliştirilmiştir.

Procera All-Ceram (Nobel Biocare, Göteborg, Sweden) Procera sistemi titanyumu alt yapıda kullanmak ve işleyebilmek üzere geliştirilmiştir. Bilinen CAD-CAM sistemlerinden farklı olarak CAM modüllerinden biri ABD’de biri de İsveç’tedir. Laboratuvarlarda tarayıcı ve CAD modülü bulunur.

Model taranır ve bilgisayarda tasarımı tamamlandıktan sonra üretim için merkez laboratuvara data transfer edilir. Son yıllarda titanyu- mun yerini %100 Al2O3 içeren Procera AllCeram almış- tır. Bükülme dayanımı 472-687 MPa’dır.30,42 Merkez laboratuvardan gönderilen alt yapı üzerine sistem ile uyumlu feldspatik porseleni işlenerek restorasyon bitirilir.

CEREC (Sirona Dental): 1980-1986 yılları arasında Mörmann ve Brandestini tarafından geliştirilen ‘CEramic REConstruction’ sistemi, ilk CAD-CAM sistemi ünvanına sahiptir.2 Sistem sürekli kendini yenilemekte ve işlediği blokları çeşitlendirmektedir.

Cerec 1 Vitablocs, Mark I felspatik seramik blokları işlenmektedir, 1991 yılından itibaren de mekanik olarak güçlendirilmiş Cerec 2 ile Vitablocs Mark II(Vita) bloklarında inley, onley, vener kuron yapılmaktadır. Günümüzde Cerec 3 ile uyumlu ağız içi kamerası ile ölçü alınabilmekte ve mekanik özellikleri arttırılmış çeşitli bloklarla üretim yapılabilmektedir. Tüm In-Ceram Alumina, Spinel ve Zirkonya sistemleri slip-casting sistemi ile üretilebildiği gibi CAD-CAM modüllerinde hazırlanabilmeleri için hazır ‘presintered’ blokları vardır. VITA In-Ceram 2000 YZ ve VITA InCeram 2000 AL (Vita Zahnfabrik) 15000C’de endüstriyel fırınlarda (VITA ZYrcomat) bu amaçla üretilmiş bloklardır. ‘Drypressed’ adı verilen bu üretim tekni- ğinde slip hazırlanmasına gerek kalmaz.49 Ölçüden elde edilen model tarama modülünde lazer ile taranır ve özel yazılım programı sayesinde uygun alt yapı dizayn edilir. Dizaynı bilgisayarda 3 boyutlu hazırlanan alt yapı, kazıma modülünde önceden sinterlenmiş bloktan üretilir.50 Elde edilen alt yapı cam infiltrasyonu için tekrar fırınlanır ve üst yapı porseleni işlenir. Bu teknikle üretilen In-Ceram 2000 YZ bloklarının bükülme dayanımı 1,107MPa’dır.

CEREC kullanılarak ayrıca Dicor MGC (Dentsply Int. York, PA), lityum disilikat ile güçlendirilmiş IPS e.max CAD, zirkonya ile güçlendirilmiş IPS e.max ZirCAD ve lösit içeren Vitablocks Mark II (Vita Zahnfabrik) blokları kullanılarak da alt yapı hazırlanabilir.

Cicero Sistemi CICERO, Cicero Dental Systems B.V. (Hoorn, The Netherlands) firmasının patentli markasıdır. Cicero (Computer Integrated Ceramic Reconstruction) sistemi, optik tarama, seramik sintering ve CAM [Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar destekli üretim)] esaslarına dayanmaktadır.

Cicero sistemin çalışma aşamaları, model hazırlığı, optik tarama, dizayn, sinterlenme işlemi, sentrik oklüzyon ayarı, artikülasyon ayarları, tabakaların oluşturulması (tam kuron dizaynı) ve bilgisayar destekli yapım aşaması olarak özetlenebilir.

 Duret Sistemi Duret sistemi en iyi tasarlanmış ancak en pahalı CAD∕CAM sistemidir. Fransa’da hala kullanılmakta olan sistem, bilgi aktarımını sağlayan kamera, restorasyon dizaynı için CAD modülü ve şekillendirme modülü olmak üzere 3 üniteden oluşur. Duret sisteminde dişlerin okluzyonda kaydı alınır. Sistemin kullanımı oldukça zordur ancak yüksek hassasiyette kuron, inley ve sabit protetik restorasyonların yapımında kullanılmaktadır.

CERCON Sistemi Zürih Üniversitesi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünün işbirliği ile geliştirilen Cercon Smart ceramics, DeguDent, Dentsply firmasının zirkonya tam porselen sistemidir. Cercon sistemi dental pazara 2002 yılında sürülmüş olmasına rağmen, Nisan 1998’den beri Zürih Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde uygulanmaktadır. Sistemde kullanılan zirkonya tam olarak Y-TZP dir. Materyalin içeriğinde bulunan Yttrium oksit yapının stabilitesini sağlar, materyalin direnci için kritik öneme sahiptir. Hafniyum oksit ise zirkonyanın ham halinde doğal olarak var olan ve yapısal olarak zirkonyaya benzerliğinden dolayı kimyasal olarak ayrılamayan bir komponenttir. Cercon sisteminde sinterlenmemiş zirkonyum oksit kullanılmaktadır. Sistemin Y-TZP kristalinden oluşan 12 mm, 30 mm, 38 mm ve 47 mm’lik prefabrike blokları (Cercon Base Blank), beyaz ve renkli olmak üzere iki çeşittir. Aşındırma ünitesinde yarı sinterlenmiş zirkonyum blok üzerinde önce kaba daha sonra hassas aşındırma işlemi yapılır. Aşındırılan zirkonyum oksit blok, olması gerektiğinden hacimce %30 oranında daha büyüktür. Sonrasında yapılan sinterleme işlemi ile hacimce küçülme sağlanarak zirkonyum altyapıya gerçek boyutu kazandırılır aynı zamanda yapı gerçek sertliğine ulaştırılır. Elde edilen alt yapı üzerine, sistemin özel Cercon Ceram-S porselen tozu ile tabakalama tekniği ile üst yapı hazırlanır. 54 4.6. Lava Sistemi Lava sisteminde alumina ile karşılaştırıldığında düşük elastik modülüne ve yüksek kırılma direncine sahip Y-TZP altyapı kullanılmaktadır.55 Lava sisteminde, kuron restorasyonu için 5 dakika, üç üyeli köprü restorasyonu için 12 dakika süreyle güdükler tarandıktan sonra CAD programı ile presintered yumuşak bloklardan orjinal boyutundan daha geniş altyapılar kazınır.

Yedi farklı renkteki blok seçeneklerinden uygun olan bloktan, kuron restorasyonu için 35 dakika, üç üyeli köprü restorasyonu için 75 dakika süreyle kazıma yapılır. Kazıma işlemini takiben 8 saat süreyle özel otomatik fırında sinterleme işlemi gerçekleştirilir.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı 4.7 / 5. Oy sayısı: 135

Şu ana kadar oy yok! Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun.

Bu yazıyı yararlı bulduğun gibi ...

Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz 🙂